Soutěže

Získej sklenici!

Akce probíhá na vybraných prodejnách do vydání zásob.

Dárek k nákupu - sklenici Holba získáte v prodejnách JEDNOTY SD Zábřeh:

Šumperk - obchodní dům, Loštice, Jeseník, Rýmařov, Libina, Velké Losiny, Žulová, Písečná a DISKONT Zábřeh

Oblíbená Vánoční soutěž je tady!

Nastartujte a hrajte s Klasáčkem o tři vozy ŠKODA SCALA

Oblíbená velká soutěž se značkami kvality potravin se vrací v pravý čas!

A princip se nemění: znovu jsou v centru pozornosti značky kvality potravin a opět můžete s chutí nakupovat, vystřihovat loga z výrobků těchto značek, loga nalepovat na herní karty a až do 2. 2. 2020 vyhrávat.

Maskoty jsou panáčci, zastupující značky kvality, v čele s dobře známým Klasáčkem. Každý měsíc pro vás bude připraven jeden z vozů ŠKODA SCALA v národních barvách, po celou dobu trvání akce pak soutěžíte také o desítky tisíc dalších cen.

Jaké výrobky nakupovat v prodejnách COOP, abyste se mohli zúčastnit soutěže? Potraviny jsou označené známými symboly Klasa, Česká cechovní norma, Regionální potravina, Český výrobek – garantováno PK, Bio, evropské značení nebo Česká potravina. Klasáček s velkými nůžkami nad hlavou znovu připomíná, že principem této atraktivní soutěžní hry je vystřihování log z obalů kvalitních potravin a jejich nalepování do herních karet.

A jak získáte herní karty? Velmi snadno – stáhnete si ji ZDE a vytisknete. Na stejném místě pak najdete nejen aktuality a úplná pravidla soutěže, ale také spoustu zajímavých a potřebných informací o důležitosti kvality potravin, o všech uvedených značkách kvality a o parametrech, na které byste při nákupu měli zaměřit pozornost.

Více informací o soutěži zjistíte také v reklamních materiálech přímo v našich prodejnách a na sociálních sítích. Abyste nezapomněli, že můžete soutěžit a vyhrát jeden ze tří vozů ŠKODA SCALA a sto tisíc dalších cen, budou vám to Klasáček a jeho kamarádi připomínat také na televizních obrazovkách a v rozhlase. V naší soutěži vyhrávají všichni, protože kvalitní potravina je výhra pro každého!

ARCHIV SOUTĚŽÍ A AKCÍ

Soutěž již skončila / Známe výherce!

V průběhu prázdnin mohli zákazníci prodejen spotřebního družstva JEDNOTA - Zábřeh zasílat fotografie z prázdnin s některým z našich privátních výrobků. Celkem na soutěžní e-mail došly téměř čtyři desítky fotografií, ze kterých jsme vybrali 10 nejoriginálnějších a z nich vylosovali 3 výherce, kteří získávají následující ceny:

1. místo – DÁRKOVÉ ŠEKY DO LÁZEŇSKÝCH HOTELŮ A RESORTŮ ROYAL SPA V CENĚ 2 x 5000,- Kč,

2. místo – DÁRKOVÉ ŠEKY DO LÁZEŇSKÝCH HOTELŮ A RESORTŮ ROYAL SPA V CENĚ 2 x 2000,- Kč

3. místo –DÁRKOVÉ ŠEKY DO LÁZEŇSKÝCH HOTELŮ A RESORTŮ ROYAL SPA V CENĚ 2 x 1000 Kč

1. MÍSTO: Klára P., Pavlov

2. MÍSTO: Eva M., Úsov

3. MÍSTO: Anička L., Pavlov

Děkujeme všem za část v soutěži a VÝHERCŮM GRATULUJEME !!!

Výherci obdrží e-mail s informacemi o předání výhry.

Soutěž již skončila / Plaťte kartou Mastercard!

Plaťte v prodejnách COOP platební kartou Mastercard!

Při nákupu nad 299 KIč, který zaplatíte bezhotovostně platební kartou Mastercard v prodejnách COOP dostanete kouzelnou čokokartu! Karta obsahoje kód, který vložíte do registračního formuláře ZDE a hned zjistíte, jestli jste vyhráli.

Soutěž již skončila / Letní fotosoutěž!

Kompletní seznam privátních značek najdete ZDE

Úplná pravidla spotřebitelské soutěže

„Letní Fotosoutěž“

Úplná pravidla spotřebitelské soutěže

„Letní Fotosoutěž“

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „LETNÍ FOTOSOUTĚŽ“ (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže na propagačních materiálech určených spotřebitelům na území České republiky. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

  1. Zadavatel a organizátor soutěže

Spotřebitelskou soutěž „Letní Fotosoutěž“ pořádá JEDNOTA, spotřební družstvo Zábřeh, se sídlem Masarykovo náměstí 45/5, Zábřeh 789 01, IČO 00032433, DIČ: CZ00032433, spisová značka DrXXIII 255 vedená u Krajského soudu v Ostravě (dále jen "pořadatel").

  1. Trvání soutěže

Soutěž bude probíhat na území České republiky v době od 1. 7. 2019 do 31. 8. 2019 včetně.

  1. Kdo se může zúčastnit soutěže

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s adresou pro doručování na území České republiky s následující výjimkou: soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru ke společnosti pořadatele anebo jsou k takovým osobám ve vztahu rodinných příslušníků v řadě přímé. V případě spotřebitelů mladších 18 let jsou tito povinni mít souhlas zákonného zástupce jak pro účast v soutěži, tak pro případné převzetí výhry.

  1. Pravidla soutěže – účast v soutěži

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba, která v soutěžním období od 1. 7. 2019 do 31. 8. 2019 (včetně) zašle na e-mail soutez@jednota-zabreh.cz fotografii z letní dovolené nebo prázdninového pobytu a na které bude zřetelně vidět některý z výrobků privátních značek skupiny COOP (obal výrobku). Seznam výrobků našich privátních značek najdete ZDE. Do e-mailu uvede své jméno a příjmení a věk (bez těchto náležitostí jsou odpovědi neplatné). Během doby trvání soutěže může každá fyzická osoba zaslat v jednom soutěžním e-mailu pouze jednu fotografii. E-maily může zaslat opakovaně, násobí tím šance na výhru.

  1. Určení výherců, výhry v soutěži, oznámení o čerpání výher

Ze všech platných zaslaných emailů, splňujících podmínky této soutěže viz. bod 4 bude vybráno 10 nejzajímavějších a nejoriginálnějších fotografií a z nich budou vylosováni výherci 3 hlavních cen: 1. místo – DÁRKOVÉ ŠEKY DO LÁZEŇSKÝCH HOTELŮ A RESORTŮ ROYAL SPA V CENĚ 2 x 5000,- Kč, 2. místo – DÁRKOVÉ ŠEKY DO LÁZEŇSKÝCH HOTELŮ A RESORTŮ ROYAL SPA V CENĚ 2 x 2000,- Kč, 3.místo –DÁRKOVÉ ŠEKY DO LÁZEŇSKÝCH HOTELŮ A RESORTŮ ROYAL SPA V CENĚ 2 x 1000 Kč. Výsledky soutěže budou zveřejněny do 10. 9. 2019 na webových stránkách www.jednota-zabreh.cz. Všichni soutěžící budou o výsledku a výhře informováni také e-mailem, který uvedou spolu s poskytnutou fotografií. Soutěžící může v soutěži vyhrát pouze jednu výhru. Výhercem soutěže se mohou stát pouze soutěžící, kteří úplně a řádně splní stanovené podmínky soutěže. Soutěžící nesplňující podmínky soutěže budou ze soutěže vyloučeni bez nároku na výhru. Na výhru není právní nárok. Výsledky spotřebitelské soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání výher či účasti v této spotřebitelské soutěži právní cestou či alternativní plnění výher v penězích je vyloučeno.

  1. Předání výher

Výhry budou předávány na prodejnách COOP, případně na jiném místě, které sdělí pořadatel soutěže výherci. Výhry mohou být předány slavnostně a o předání může být na základě písemného souhlasu výherce dle § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, o který bude před předáním výhry požádán, pořízen audio a/nebo video záznam, který může být dále publikován v médiích. Nepřevzaté či zbylé výhry po ukončení soutěže propadají ve prospěch pořadatele.

  1. Pravidla a povinnosti zadavatele soutěže

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání výher v případě, že výhry nebudou poskytnuty třetí osobou tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s těmito pravidly. Pořadatel soutěže si dále vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže včetně doby její platnosti či soutěž ukončit, a to v průběhu celého soutěžního období. Pořadatel soutěže neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře.

  1. Všeobecné podmínky

Bude-li zjištěno, že výherce nedodržel nebo porušil pravidla soutěže, budou vyřazeny všechny jeho registrace. V takovém případě mu výhra nebude udělena a bude vybrán náhradní výherce. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí sporných případů, zejména o udělení výhry či neudělení výhry, stejně jako o vyřazení kteréhokoliv účastníka soutěže. Takové rozhodnutí pořadatele je konečné a není možné se proti němu odvolat. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána, nemá nárok výhru reklamovat, ani nárokovat žádné věcné nebo finanční protiplnění v hodnotě výhry. Pořadatel neodpovídá za škodu/újmu vzniklou užíváním výhry.

  1. Souhlas se zpracováním osobních údajů – schválení pravidel

Vyplněním údajů k soutěžní fotografii dle článku 4 těchto pravidel každý soutěžící potvrzuje, že splňuje podmínky účasti v soutěži a dále uděluje pořadateli v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o ochraně osobních údajů a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, a zaslané soutěžní fotografie, které pořadateli v souvislosti se svojí účastí v soutěži poskytne, a to za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely pořadatele. Dále též souhlasí s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení a výherní fotografie na webové stránce pořadatele po dobu nejvýše 1 roku v případě, že vyhraje. Osobní údaje soutěžících budou odstraněny jeden měsíc po vyhlášení výsledků soutěže, osobní údaje výherců budou uloženy po dobu tří let od vyhlášení výsledků soutěže. Účastník soutěže bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou zpracovány do systému a mechanicky. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v rozsahu a k účelům výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem. Pořadatel neposkytne osobní údaje soutěžících třetím osobám. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a zpracovány budou na základě souhlasu soutěžícího. Soutěžící má právo souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla zadavatele, dále požadovat informace o uložených osobních údajích a jejich zpracování, na opravu nepřesných nebo nesprávných údajů, na výmaz nebo omezení zpracování údajů, podat námitku proti zpracování osobních údajů, podat stížnost na adresu pořadatele nebo info@jednota-zabreh.cz, případně u dozorového úřadu.

Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení pořadateli a má za následek vyloučení soutěžícího z další účasti v soutěži, včetně ztráty nároku na výhru, je-li doručeno před jejím předáním soutěžícímu.

V Zábřehu dne 25.6.2019

Soutěž již skončila /Pijte s Pípou!

Stačí koupit 6 soutěžních lahví piva a zaregistrovat účtenku!

Šťastným výhercem pípy je pan Vladislav ze Štítů. Gratulujeme!

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. Více informací