Historie

Družstevní myšlenka a následně družstevní hnutí vzniklo v předminulém století v Anglii a postupně se šířilo do jiných zemí. V českých zemích vznikla první družstva v roce 1847. Předchůdci vzniku našeho družstva se stala různá mlékárenská, konzumní a zásobovací družstva. První mlékárenské družstvo v naší oblasti bylo založeno v roce 1893 v Paloníně. Po roce 1945 se v nových poválečných poměrech začala ustavovat malá obchodní družstva SELPA, víceméně nuceným zapojením drobných živnostníků, která byla postupně převedena do vznikajících okresních Lidových spotřebních družstev - již s názvem JEDNOTA. Naše stávající družstvo vzniklo v roce 1956 sloučením družstev Šumperk, Zábřeh a Jeseník s názvem JEDNOTA, spotřební družstvo Zábřeh.

Následně započal rychlý rozvoj družstva, kterému bylo vyčleněno působení na venkově, kde v socialistických podmínkách mělo družstvo dominantní postavení. Zejména po roce 1970 se začaly budovat nové prodejny, nákupní střediska, obchodní dům v Šumperku a pohostinství. V roce 1990 měla JEDNOTA Zábřeh cca 350 prodejen, 170 pohostinství, 3 velkoobchodní sklady a výkup lesních plodů a domácí produkce.

Dalším důležitým bodem v životě družstva byla jeho transformace na tržní systém po společenských změnách v roce 1989. Nastala redukce prodejen a provozoven vracením majetku v rámci restitucí, některé činnosti se družstvo rozhodlo neprovozovat, zejména prodej průmyslového zboží, a zaměřilo se na své původní poslání prodávat smíšené zboží. Pro roztříštěnost, a tím pádem neefektivnost vlastního velkoobchodu, bylo rozhodnuto od roku 2000 zásobovat prodejny jiným dodavatelem, za kterého byl vybrán sousední KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí. Obdobně přešlo zásobování ovocem a zeleninou na více dodavatelů.

Dnes má JEDNOTA Zábřeh 91 prodejen, které jsou rozmístěny převážně v regionu Jeseník, Šumperk, Zábřeh, Olomouc a částečně také v regionu Bruntál a Ústí nad Orlicí. Obchodní činnost se specializuje převážně na prodej širokého sortimentu potravin a průmyslového zboží denní potřeby. Družstvo zaměstnává cca 350 pracovníků. Pro rozvoz zboží na prodejny má vlastní autodopravu a o technický stav prodejen se stará středisko služeb, kde převažuje vlastní údržbářské středisko. Družstvo je také významným pronajímatelem nebytových prostor místním podnikatelům, celkem je pronajato cca 80 těchto prostor.

Družstvo je členem Svazu českých a moravských spotřebních družstev, v rámci kterého se od roku 2008 zapojilo do sjednocujícího uskupení českých a moravských spotřebních družstev pod logem COOP. Všechny prodejny byly přeznačeny a probíhá intenzivní postupná úprava venkovního vzhledu prodejen. Pro získání výhodnějších obchodních podmínek dodávaného zboží se družstvo zapojilo do společné nákupny moravských družstev COOP Morava, s.r.o., Brno.

Nezůstává jen u vnějšího rebrandingu, ale každoročně je prováděn u části prodejen vnitřní remodeling. Družstvo se snaží držet krok s aplikací nových prodejních technologií a v rámci toho byl zaveden věrnostní systém s použitím zákaznických karet, možnost plateb a výběru hotovostí zákazníkem formou cashback, dobíjení mobilních telefonů a u většiny prodejen možnost úhrady složenek. Na vybraných prodejnách je provozován terminál SAZKY. Na všech prodejnách jsou bezkontaktní bezhotovostní platební terminály.

Přes neustálý nárůst obchodních jednotek zahraničních obchodních řetězců dosahuje maloobchodní obrat družstva cca 600 mil. korun ročně s mírně rostoucí tendencí. Družstvo má zájem na rozšiřování obchodní sítě a využívá zejména možnosti nájmu v cizích objektech. I když situace v konkurenčních podmínkách není příznivá, jsou předpoklady pro další rozvoj družstva.