Věrnostní program

Věrnostní program

Připravili jsme si pro Vás nový věrnostní program!

Od února můžete své body na věrnostní kartě s doplatkem vyměnit za krásné zboží z naší nabídky.

Platnost programu: 1. 3. - 31.5. 2024

Pravidla věrnostního programu:

• Za každou 1 Kč nákupu získáte 1 bod.

• Uplatněte své nasbírané body.

• Příslušné body se strhnou z Vašeho bodového konta na zákaznické kartě a Vy doplatíte pouze doplatkovou cenu.

• V případě, že nemáte na kontě dostatek bodů, ale máte již nárok na slevu z nákupu, můžete část slevy přeměnit zpět na body a využít tak naši nabídku.

• Zvýhodněné ceny platí pouze pro držitele zákaznické karty JEDNOTY, SD Zábřeh za splnění výše uvedených pravidel.

• Zboží lze zakoupit i bez využití věrnostního programu za běžnou cenu

Sbírejte body

Platnost programu: 1.5. - 31.5.2024

Pravidla programu Sbírejte body:

• Za každou 1 Kč nákupu získáte 1 bod.

• Uplatněte své nasbírané body.

• Příslušné body se strhnou z Vašeho bodového konta na zákaznické kartě a Vy doplatíte pouze doplatkovou cenu.

• V případě, že nemáte na kontě dostatek bodů, ale máte již nárok na slevu z nákupu, můžete část slevy přeměnit zpět na body a využít tak naši nabídku.

• Zvýhodněné ceny platí pouze pro držitele zákaznické karty JEDNOTY, SD Zábřeh za splnění výše uvedených pravidel.

• Zboží lze zakoupit i bez využití věrnostního programu za běžnou cenu

Přidejte se k nám!

Přidejte se k nám!

Přidejte se k více než 3000 zákazníků, kteří čerpají výhody z každého svého nákupu! Svou zákaznickou kartu získáte v kterékoliv z našich 91 prodejen. V prodejně na Vás čeká letáček s pravidly a dotazníkem pro vyplnění. Za minutku tak můžete mít svou vlastní kartu a sbírat body z každého nákupu!

Tento dotazník naleznete v každé z našich 93 prodejen!

ELEKTRONICKÝ FORMULÁŘ KE STAŽENÍ ZDE

PRAVIDLA VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU

JEDNOTA, spotřební družstvo Zábřeh

Tato pravidla věrnostního systému jsou platná od 20. 3. 2023.

 1. Úvod
  1. Účelem věrnostního programu je vytvořit motivační podmínky pro stálé, pravidelně nakupující zákazníky prodejen JEDNOTA, spotřební družstvo Zábřeh, IČ 00032433, se sídlem Zábřeh, Masarykovo nám. 45/5, PSČ 789 01.
  2. Věrnostní program pro tyto zákazníky Jednoty, spotřebního družstva Zábřeh (dále věrnostní program) je organizován a spravován Jednotou, spotřebním družstvem Zábřeh, členem skupiny COOP, dále jen Jednota Zábřeh.
  3. Věrnostní program je určen pro zákazníky, kteří nakupují v kterékoli prodejně obchodní sítě Jednoty Zábřeh, neplatí v prodejnách jiných subjektů v rámci skupiny COOP.
  4. Cílem věrnostního programu je odměnit pravidelně nakupující zákazníky a poděkovat jim za jejich věrnost poskytnutím slevy či jiných výhod při splnění níže uvedených podmínek.
  5. Podmínky věrnostního programu stanovují práva a závazky jeho účastníků, tj. Jednoty Zábřeh na straně jedné a držiteli věrnostní karty Jednota Zábřeh na straně druhé. Tato pravidla jsou zveřejněna na internetových stránkách: www.jednota-zabreh.cz.
 2. Všeobecné podmínky věrnostního programu
  1. Definice:
   • Věrnostní program je program organizovaný a spravovaný společností JEDNOTA, spotřební družstvo Zábřeh, který umožňuje získat účastníkům věrnostního programu výhody z uskutečněných nákupů zboží.
   • Věrnostní karta je plastová karta opatřená čárovým kódem, která je nepřenosná, vystavená na konkrétní jméno zákazníka. Karta dokládá účast ve věrnostním programu.
   • Aktuální seznam všech prodejen je k dispozici na internetových stránkách www.jednota-zabreh.cz . Účastník věrnostního programu je držitel věrnostní karty, který před jejím převzetím dal písemný souhlas se svou registrací do věrnostního programu dle stanovených podmínek.
   • Jednota Zábřeh je oprávněna jednostranně změnit pravidla věrnostního programu, aniž by měla povinnost takovou změnu držiteli věrnostní karty přímo oznamovat, je však povinna seznámit jej s takovými změnami vhodnou formou (např. na letácích, webových stránkách). Takové změny podmínek jsou účinné dnem, který je uveden v nových pravidlech věrnostního programu.
  2. Podstata věrnostního programu
   • Za každý nákup uskutečněný v prodejnách Jednoty Zábřeh po předložení věrnostní karty budou na kartu připsány body v počtu rovnajícímu se ceně nákupu, tj. 1 Kč = 1 bod, po získání 5000 bodů bude zákazníkovi připsána sleva 50 Kč.
   • Slevy lze v systému kumulovat, není nutné je vybrat při nároku na jejich vznik, lze uplatnit jen část nároku na slevu z jednoho nákupu.
   • Slevu je možné vybrat i ve speciálním programu slev na vybrané zboží dle aktuální nabídky. Tato sleva bude vyjádřena v potřebných bodech. V případě výběru této slevy se bude dříve finančně vyjádřený nárok na slevu převádět zpět na body pro dosažení potřebného počtu bodů. Všechny výrobky zařazené do aktuálně platné nabídky nemusí být okamžitě skladem. Následné využití této slevy proběhne po objednávce a dodávce výrobků na prodejnu.
   • Sleva bude odečtena nejdříve z následujícího nákupu.
   • Připsané body a slevy nelze směnit za peněžní hotovost.
   • Připisování bodů na kartu se nevztahuje na nákup vratných obalů, dobití kreditu mobilních telefonů, služby ,,Složenka“ , služby ,,Sazka“, prodej ,,Dárkových poukázek“ a prodeje zboží na fakturu.
   • Ze slevy je vyloučena úhrada v Kč za poplatky za služby (dobíjení telefonů, poplatek za složenky), ceniny a nákup cigaret a tabákových výrobků.
  3. Účast ve věrnostním programu:
   • Účastníkem věrnostního programu se může stát jakákoli fyzická osoba starší 18 let, která uvede svou korespondenční adresu na území České republiky a:

- odevzdá na kterékoli prodejně Jednoty Zábřeh řádně, úplně a čitelně vyplněný registrační formulář,

- současně odevzdá podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů,

- složí vratnou zálohu 100,- Kč, v případě člena družstva Jednota Zábřeh 50 Kč.

 • Registrační formulář je k dispozici ve všech prodejnách Jednoty Zábřeh. Po předání vyplněného registračního formuláře personálu prodejny Jednota Zábřeh obdrží zájemce věrnostní kartu, kterou může k připisování bodů bezprostředně použít. Jeho registrace je následně zanesena do databáze účastníků věrnostního programu spravované společností Jednota Zábřeh (dále jen « databáze »).
 • Účast ve věrnostním programu je osobní a nepřenosná.
 • Registrační formulář a souhlas se zpracováním osobních údajů bez uvedených podstatných náležitostí, tj. plného jména a příjmení, roku narození, korespondenční adresy a podpisu, nebude zařazen do databáze a vydaná věrnostní karta bude zablokována. V případě doložení správného formuláře a souhlasu se zpracováním osobních údajů bude karta opět uvedena do provozu a předešlé nasbírané body a nároky na slevu na ní zůstanou v původní výši.
 • Jednota Zábřeh si vyhrazuje právo nezaregistrovat do databáze zájemce, který předložil registrační formulář a souhlas se zpracováním osobních údajů, ve kterém jsou údaje neúplné, nečitelné, či chybí podpis. V tomto případě bude vydaná karta zablokována.
 • Osobní údaje účastníka věrnostního programu (registrace) jsou do databáze zaneseny do 2 měsíců od data založení věrnostní karty.
 • Je v zájmu účastníka věrnostního programu, aby informoval vždy včas společnost Jednota Zábřeh o změnách ve svých osobních údajích (změna adresy, příjmení). Jednota Zábřeh doručuje adresné zásilky určené účastníkovi věrnostního programu pouze na posledně oznámenou adresu.
 • Případné důvodné námitky držitele zákaznické karty budou řešeny dohodou v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
 • Věrnostní karta:
 • Každý účastník věrnostního programu obdrží věrnostní kartu Jednota Zábřeh.
 • Věrnostní karta je platná ve všech prodejnách Jednoty Zábřeh.
 • Pomocí věrnostní karty jsou registrovány body na základě uskutečněných nákupů.
 • Věrnostní karta opravňuje uplatnit načtenou slevu při nákupech pouze v prodejnách Jednoty Zábřeh.
 • Je v zájmu účastníka věrnostního programu, aby informoval Jednotu Zábřeh o případné ztrátě nebo zcizení své věrnostní karty.
 • Jednota Zábřeh nenese zodpovědnost za případné zneužití ztracené či odcizené karty třetí osobou (včetně využití nasbíraných bodů k uplatnění slevy, pokud ztráta nebo zcizení nebyly účastníkem věrnostního systému včas ohlášeny).
 • V případě ztráty nebo odcizení věrnostní karty vyplní účastník věrnostního programu nový registrační formulář. Na základě předání vyplněného formuláře obdrží účastník novou věrnostní kartu, na kterou mu budou převedeny nasbírané body z původní karty. Případné vydání nové karty může být zpoplatněno.
 • Blokace věrnostní karty:
 • Jednota Zábřeh může s okamžitou platností zablokovat věrnostní kartu účastníka věrnostního programu, pokud tento nerespektuje pravidla popsaná v tomto dokumentu nebo na registraci záměrně uvedl chybné osobní údaje, či se vydává za jinou osobu.
 • Ukončení nebo přerušení věrnostního programu
 • Jednota Zábřeh si vyhrazuje právo kdykoliv změnit, přerušit nebo ukončit věrnostní programu.
 • V případě změny, přerušení nebo ukončení věrnostního programu bude Jednota Zábřeh o této skutečnosti informovat účastníky věrnostního programu prostřednictvím sítě prodejen a na internetových stránkách družstva.
 • V případě ukončení nebo přerušení věrnostního programu může účastník uplatnit nevybrané slevy do 2 měsíců po datu ukončení. V opačném případě slevy propadají.
 • Účastník může své členství ve věrnostním programu kdykoliv ukončit vrácením karty v kterékoli prodejně Jednoty Zábřeh nebo písemným odvoláním souhlasu účastníka se zpracováním jeho osobních údajů, který Jednotě Zábřeh poskytl, a to doporučeným dopisem na adresu sídla Jednoty Zábřeh nebo osobně v prodejně Jednoty Zábřeh. Účast ve věrnostním programu zaniká dnem vrácení karty nebo doručením odvolání souhlasu.

C. Ochrana osobních údajů

 • Podmínkou pro vznik členství je udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů v tomto znění:
 • Souhlasím s tím, aby společnost JEDNOTA, spotřební družstvo Zábřeh se sídlem Masarykovo náměstí 45/5, 789 01, IČO: 00032433, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka DrXXIII 255 (dále jen „Jednota Zábřeh“), zpracovávala mé osobní údaje, které uvádím v přihlašovacím formuláři, a to v rozsahu: jméno, příjmení, rok narození, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo, za účelem provozování věrnostního programu spočívajícího v evidenci mého bodového konta, účtenek za realizované nákupy, nárocích na slevy a jejich čerpání podle „Pravidel věrnostního programu“, se kterými jsem se seznámil/a, a dále k souvisejícím marketingovým účelům:
  • zasílání informací o aktuálních nabídkách zboží a služeb v prodejnách Jednoty Zábřeh,
  • zasílání informací o právě probíhajících soutěžích.
 • Jednota Zábřeh může spravovat a nahlížet do mého bodového konta, jakož i do účtenek zachycující proběhlé nákupy, čerpané slevy a výhody.
 • Tento souhlas je udělován po dobu trvání věrnostního programu, případně do doby ukončení mé účasti v něm a to ode dne vyplnění přihlašovacího formuláře potvrzeného mým podpisem.
 • Poskytnuté údaje nebudou postoupeny třetím osobám.
 • Prohlašuji, že tento souhlas se zpracováním osobních údajů byl udělená v souladu s GDPR a souvisejícími předpisy jako svobodný a vážný projev vůle prostý omylu.
 • Udělení souhlasu ke zpracování osobních údajů i poskytnutí výše uvedených údajů je dobrovolné. Tento souhlas lze kdykoli odvolat, a to s účinkem do budoucna, oznámením daným družstvu Jednota Zábřeh v jakékoli podobě. Takové oznámení v jakékoli podobě lze uskutečnit např. prostřednictvím e-mailu na info@jednota-zabreh.cz.
 • Prohlašuji, že jsem byl/a Jednotou Zábřeh informován/a o právech, které mi GDPR přiznává, především právu na přístup k osobním údajům, právu opravu a výmaz; právu souhlas kdykoli odvolat, právu požadovat informaci, jaké údaje o mě správce zpracovává, právu vznést námitku proti zpracování a právu obrátit se v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Pro veškeré další informace týkající se věrnostního programu, ochrany osobních dat a jejich zpracování kontaktujte zákaznický servis Jednoty Zábřeh